Natura al Berguedà.

Flora - Paisatges vegetals - L'Estatge Montà o Muntanya Mitjana

Ocupa la porció de terra que va des del límit superior de l'estatge basal fins a uns 1.600 m d'altitud. El seu clima és de tipus medioeuropeu, també temperat però d'estius plujosos. Aquí hi ha un clar predomini de la vegetació caducifòlia típicament eurosiberiana, que forma boscos frescos a l'estiu i d'un verd clar, els quals perden enterament la fulla a la tardor, tot passant per un canvi de coloració del fullatge molt espectacular. Entre aquestes formacions hi trobem les rouredes seques (Quercion pubescentipetraea) representades per les rouredes de roure martinenc amb boix (Buxo-Quercetum pubescentis) i que ocuparien conjuntament amb algunes alzines la majoria dels solells. Aquestes rouredes, molt explotades històricament, han estat molt transformades fins al punt que han deixat pas a molts llocs a extenses formacions de pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), i en alguns casos per pinassa (Pinus nigra). Aquestes pinedes són actualment una de les formacions forestals més ben representades en quant a extensió, i s'han d'interpretar com un pas intermedi en la recuperació de les rouredes. Hi trobaríem també ben representades les fagedes amb boix (Buxo-fagetum) que colonitzarien preferentment els ambients més humits situats a les obagues, i que en alguns casos són boscos realment ben constituïts. També hi trobem de forma dispersa arbres caducifolis com els aurons (Acer campestre) o els trèmols (Populus tremula). En aquests boscos hi trobarem alguns bolets com els fredolícs, els rovellons i els rossinyols, tots ells propis de boscos de planifolis i de coníferes.