Natura al Berguedà.

Flora - Arbres i arbustos - Sarga (Salix elaeagnos)

És una espècie arbustiva que pot arribar a assolir alçades de fins a 6 metres, tot i que habitualment presenta nombrosos tanys de poca alçada. Fa les fulles amb una llargada aproximada de 10 cm, essent estretes amb una amplada de 0.3 a 1 cm, amb els marges plegats cap a sota. Aquestes fulles són de color verd a la part de l'anvers i cobertes d'una borra blanca al revers. Habitualment colonitza cursos fluvials on és freqüent en els codolars, especialment en cursos amb un llit ample i amb un règim irregular. És una espècie molt ben adaptada a suportar l'embat de les avingudes i que pot explotar l'aigua de nivells profunds, de manera que no necessita un nivell freàtic molt superficial.