Natura al Berguedà.

Flora - La flora i vegetació del Berguedà

El Berguedà, és una comarca amb un important gradient altitudinal, que porta a la diferenciació de dues parts: l'Alt i el Baix Berguedà.

Pel que fa referència a la vegetació hi trobem un gran nombre de formacions vegetals entre les que hi destaquem les formacions forestals. Els boscos varien a mesura que avancem cap a les zones més enlairades de la comarca, de manera que es poden diferenciar en l'àmbit més baix i més pròpiament mediterrani, formacions amb alzinar de carrasca, propi dels ambients continentals. L'Alt Berguedà, per la seva banda, és caracteritzat per una vegetació de tipus submediterrani amb rouredes amb boix, i fagedes que únicament fan aparició a les obagues més frescals. L'explotació secular dels boscos ha afavorit en gran part d'aquest territori la substitució de la roureda per la pineda de pi roig, actualment molt més abundant. Per sobre dels 1600 m d'alçada fa aparició el paisatge subalpí caracteritzat pel bosc de pi negre, i per extensos prats rasos pasturats.