Natura al Berguedà.

Fauna - Peixos - Bagra (Leuciscus cephalus)

Es troba sobretot en l'àmbit del Baix Berguedà, en el Llobregat, les rieres de Merlès, Olvan, la Portella, Merola, Mujal, Navel, Merdançol, i Pontarró. És una espècie que habita els rius i rieres de poca altitud fins a 800 m, essent capaç de tolerar aigües més brutes que el barb cua roig. Igual que en el cas del barb, s'ha vist històricament afectada tant per l'efecte de la contaminació com per les introduccions de peixos de piscifactoria. El pantà de la Baells ha propiciat la desaparició de la població en el tram que ocupa, per la modificació de l'hàbitat i per la introducció d'espècie al·lòctones.