Natura al Berguedà.

Fauna - Mamífers - Llúdriga (Lutra lutra)

Aquesta espècie havia estat freqüent als cursos d'aigua del Berguedà fins als anys 60, moment en què la població va iniciar el camí que la portà a extingir-se definitivament a la dècada dels 80. Les causes que van condicionar aquesta extinció són diverses, com a principals sembla que hi van tenir un paper important les transformacions de les riberes dels rius, la pèrdua de qualitat de les aigües que va fer disminuir l'abundància de peixos, la construcció de la presa de la Baells, i en menor grau la persecució directa. Si es considera la situació actual de l'espècie en el conjunt del territori, hem de ser optimistes doncs arran del projecte de reintroducció en l'àmbit dels aiguamolls de l'Alt Empordà, i la millora de la qualitat de les aigües de molts cursos fluvials, aquest carnívor ha experimentat una gran recuperació a tot el sector de les conques dels Pirineus orientals, de fet a l'any 2005 ja havia recolonitzat bona part de la conca del Llobregat i un bon nombre de cursos fluvials del Berguedà.