Natura al Berguedà.

Fauna - Mamífers - Fagina (Martes foina)

La fagina es troba ben distribuïda per tota la comarca, on ocupa des de les parts més baixes fins a ambients de l'estatge subalpí, compartint en algunes ocasions hàbitat amb la marta. És una espècie que té clara preferència pels ambients amb una gran cobertura vegetal o ambients amb importants afloraments rocosos. És una espècie que no rareja a les proximitats dels ambients humanitzats, situats al límit de les poblacions. És, conjuntament amb la guineu, el carnívor que tindria un major nombre d'individus i del qual s'ha pogut constatar un major nombre d'atropellaments. Tot i això sembla que l'increment de la massa forestal ha afavorit aquesta espècie que clarament ha tendit a incrementar el seu nombre d'efectius.