Natura al Berguedà.

Fauna - Aus - Pardal d'ala blanca (Montifringilla nivalis)

És una espècie pròpia de l'alta muntanya, que al Berguedà únicament és present com a hivernant, localitzant-se sempre per damunt dels 2000 metres. En general podem observar-ne estols en nombre variable, però que en alguns casos de fins a un centenar d'individus, entre finals d'octubre i la primeria de març. Busca l'aliment en les zones lliures de neu preferentment en les carenes, i sovint s'acosten als refugis i estacions d'esquí, on es mostren força refiats. No es té constància de l'origen dels individus hivernants que es pressuposa que deuen arribar des de zones del Pirineu central, i probablement des dels Alps.