Natura al Berguedà.

Fauna - Amfibis i rèptis - Tritó pirinenc (Euproctus asper)

És comú per tota la meitat nord, i el seu límit meridional de distribució passa pel sud de la serra de Picancel. Preferentment habitat torrents i rieres d'aigües calcàries, fredes i molt netes, on acostuma a habitar en els gorgs. És una espècie d'hàbitats gairebé exclusivament aqüàtics. La distribució altitudinal va dels 600-1400 m, en l'àmbit de la muntanya mitjana, on puntualment és força abundant. La seva distribució és veu molt condicionada per la presència de truites, de manera que en aquells cursos on han estat introduïdes ha experimentat una forta reculada dels efectius, doncs aquestes són depredadors de les seves larves. El període reproductor del tritó pirinenc és molt ampli; s'han arribat a observar individus copulant dins l'aigua entre març i desembre.