Natura al Berguedà.

Espais Naturals - Altres Espais Naturals - Serra del Verd

Aquesta serra, en contacte amb els relleus septentrionals, recull una bona mostra dels ecosistemes altimontants i subalpins. Constitueix la perllongació meridional de la serra del Cadí i participa de moltes de les característiques de la serra d'Ensija. Està formada per una cresta que assoleix en el seu cim al Cap del Verd, a 2.289 m d'altitud. Aquesta cresta separa l'espai en dos vessants diferenciats que contribueixen a incrementar-ne la diversitat d'ambients.

L'espai comprèn un territori de 2.317,5 Ha, a cavall entre les comarques de l'Alt Urgell, el Berguedà i el Solsonès. Al Berguedà l'espai ocupa un total de 1.250 Ha, totes dins el municipi de Gósol.

Com els espais del seu entorn la Serra del Verd mostra una clara zonació altitudinal que va des de l'estatge altimontà fins als rasos culminals. Els elements més ben representats són els submediterranis i eurosiberians, així com els boreoalpins. Mentre que en els solells hi trobem un clar predomini de la vegetació submediterrània amb rouredes i pinedes de pi roig, a les obagues hi trobem una bona representació de les pinedes subalpines de pi negre amb seslèria (Pulsatillo-Pinetum uncinatae). Els rasos i indrets culminals amb prats alpins presenten l'interès d'acollir per a moltes espècies de la flora el límit meridional de les corresponents àrees de distribució.

A nivell faunístic, hi ha una bona representació de les comunitats pròpies d'ambients subalpins i montans, pràcticament al límit de llurs àrees de distribució (gall fer, picot negre, marta,...) L'espai és de gran importància pel fet de permetre importants moviments de la fauna doncs constitueix un nexe d'unió entre la Serra del Cadí, el Massís del Pedraforca, i el conjunt Port del Comte-Serra de Queralt i els Rasos de Peguera.